Privacy wet

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens)
verwerken. Ook ZijActief Limburg verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te
functioneren als vereniging en voor u als lid om datgene te doen waarvoor u lid bentDe privacy wet
geworden.

In het Privacy Beleid geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door ZijActief Limburg.

Zijactief Limburg heeft ook een aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
Het Privacy Beleid en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden
op de website  Zijactief Limburg

Comments are closed