Interview: De kracht van Vrouwen

DE KRACHT VAN VROUWEN: ELKAAR VASTPAKKEN EN HET SAMEN DOEN !

Ongeveer twee jaar geleden werd de uitdaging aangenomen om Zij Actief Ell nieuw leven in te blazen. Mirjam Zeevaarders, die zelf niet uit Ell komt, deed een oproep. Samen met Jeanne Roost en Truus Hendrikx zette ze de schouders eronder. Het belang van ZijActief is een stuk cultuur dat opgebouwd is door onze moeders, onze oma’s, samen met de boerinnen uit de omgeving. Dat KON toch niet verloren gaan !?! Mirjam werd de nieuwe voorzitster en haar motivatie en enthousiasme werkte aanstekelijk. Nieuwe bestuursleden meldde zich aan.

Door een vernieuwend en afwisselend programma komen er steeds meer leden bij. Bij activiteiten waar meer jongere leden aan deelnemen, zoals een fietstocht, regelen we een leuke tussenstop waar ook minder mobiele mensen met de auto naar toe kunnen. Zo is het voor iedereen aantrekkelijk.

De ondernemers in Ell zijn heel goed voor de ZijActief en de ZijActief betrekt de ondernemers bij hun programma. Het helpen van elkaar is de rode draad bij ZijActief: een kaartje bij lief en leed, de onmisbare leden van de werkgroepen, oud bestuursleden waar je altijd op terug kunt vallen. Het is de kracht van vrouwen: elkaar vastpakken en het samen doen ! Je kunt contacten opbouwen, zodat je steun aan elkaar hebt, ook wanneer je alleen komt te staan..

De leden van Zij Actief Ell zijn minder afwachtend geworden en heel betrokken door mee te helpen. Spontane hulp bij het bakken van een cake, de afwas of het opruimen na een activiteit is heel vanzelfsprekend en belangeloos. Ook bestuurskosten declareren ze niet, maar besteden we aan iets extra voor de werkgroepen en nieuwe leden krijgen een kleine attentie om ze welkom te laten voelen. Het enthousiaste bestuur geeft aan dat openheid naar elkaar toe heel belangrijk is om een bestuur goed te laten functioneren. Vertel aan elkaar waar je kracht en mogelijkheden liggen, maar vertel ook wat je lastig of moeilijker vindt en vraag de ander om hulp als het nodig is.

Het enthousiasme en de grote betrokkenheid van ZijActief Ell was ook zichtbaar bij de kerstmarkt van 2016. Het hele jaar hebben leden samen aan de voorbereidingen gewerkt met een geweldig resultaat. Ook bij het kienen als dorpsactiviteit, waarbij jong en oud van alle verenigingen er de schouders onder zetten, heeft ZijActief zijn aandeel.

Hierdoor kan er vol enthousiasme uitgekeken worden naar  het 80-jarig jubileum in 2018 !

Met dank aan het bestuur ZijActief Ell

Interview Susan Korten

 

Comments are closed